Vi har bytt namn!


Till Invise.se


Mobilt internet i Sverige 2011

Summering Mobilt internet i Sverige 2011, sammanställning

Detta är vår summering av årsrapporten kring internetanvändning i Sverige från .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Svenskarnas använding av mobilt internet ökar mer och mer och vi är nu ett av de länder i världen med största andelen mobilt surfande. Allt lägre priser, och en snabb teknisk utveckling är två viktiga faktorer som förändrar vårt beteende och våra förväntningar på mobilt material.

För att kunna utnyttja den mobila webben på ett bra och effektivt sätt måste man förstå hur vi använder oss av den. Vad letar kunder efter, hur surfar de på mobilen, behöver vi anpassa vår marknadsföring och reklam till en mobil plattform?

.SE’s årsrapport kring internetanvändning i Sverige ger en ingående överblick i hur svenskarna surfar idag, och visar vart utvecklingen är på väg inom mobilt internet, och  vilka förutsättningarna för tex mobil marknadsföring är i ett svenskt mobilklimat.